Ești diriginte sau învățător? Cunoști aceste noutăți referitoare la ședințele cu părinții?

Trebuie citite

Ești diriginte?

Orice profesor diriginte sau învățător trebuie să mențină o legătură cât mai strânsă cu părinții elevilor din clasa sa. În acest scop, noul ROFUIP care se aplică începând cu anul școlar 2022-2023, vine cu prevederi pe care ar trebui să le cunoști.

Ședințele cu părinții

Diriginții și învățătorii vor fi nevoiți să organizeze o întâlnire lunară cu părinții în unitatea de învățământ. Aceste ședințe pot fi organizate și online prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă în situații obiective de calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii (plus alte situații excepționale).

ART. 67

(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

Atenție la avizier sau la site-ul unităţii de învăţământ

Profesorii diriginți trebuie să se asigure că predau o planificare a orelor de întâlnire cu părinții elevilor, planificare ce trebuie postată la avizierul unității de învățământ sau pe site-ul acesteia.

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ.

Pe bază de programare

Aceste întâlnire informative dintre dirigintele clasei și părinții elevilor se recomandă a fi individuale și pe bază de programare. Ca element de noutate, elevii pot fi prezenți.

3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -