Ești diriginte? Au apărut noutăți care te pot interesa

Trebuie citite

Ești diriginte?

Profesorii diriginți ar putea fi interesați de prevederile OMEN 5415 / 2018 pentru modificarea OMEN 4827/2018, document care a fost emis de ministrul interimar al Educației. OMEN 5415 / 2018 introduce două aliniate noi.

Art. I

Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de presare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4827/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 6 septembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1.

(4) Pentru activitatea de dirigenție efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parțial, cu cel puțin jumătate de normă în bază, în una sau mai multe școli, majorarea corespunzătoare se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă, la unitatea unde efectuează activitatea de diriginte. (5) Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenție și care își desfășoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfășura activitate de dirigenție doar în executarea unui singur contract individual de muncă.

2.

Articolul 10 se abrogă.

Art. II

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Modificare majoră de la 1 septembrie 2023 pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Modificare majorăNoua Lege a învățământului preuniversitar vine cu o modificare majoră începând cu anul școlar școlar 2023-2024. Va fi...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -