Atenție la salarii! Modul de calcul al deducerilor personale s-a modificat

Trebuie citite

Începând din 8 noiembrie 2017

Începând de astăzi, 8 noiembrie 2017, ca urmare a Ordonanței de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modul de calcul al deducerilor personale s-a modificat. Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile ordonaței de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. 

Deducerea persoanlă se acordă acelor salarați care au venitul brut lunar din salariu până în 3600 de lei. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală. Practic, deducerea reprezintă o scutire pe care statul o acordă salariaților. Aceste scutiri se acordă pe mai multe niveluri, în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază, şi sunt stabilite în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinerea salariatului.

“(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la
1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi
3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit
următorului tabel:

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu
se acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri,
impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62
lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale
acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Cum beneficiez?

Pentru a beneficia de deducere, angajații trebuie să depună la plătitorul de venituri din salarii o declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justificative, care să cuprindă următoarele informații:

  • datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
  • datele de identificare ale fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul numeric personal).
- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -