Totul despre structura, importanța și necesitatea viitorului portofoliu educațional

Trebuie citite

Portofoliu educațional

Într-o declarație de presă, actualul ministru al Educației a oferit lămuriri privind viitorul portofoliu educațional.

1.

Portofoliul personal educațional poate fi realizat și pe suport digital în cadrul sistemului integrat de management al școlarității și va fi administrat de Ministerul Educației, așa cum este prevăzut la art. 61 alin (8) din proiectul Legii învățământului preuniversitar: Formatul portofoliului personal educațional, modalitatea și ritmicitatea înscrierii datelor în cuprinsul acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului educației.

2.

Ministerul Educaţiei coordonează și în prezent funcţionarea optimă a Sistemului Integrat de Management al Școlarității, cu stricta respectare a normelor legale pentru protecția datelor cu caracter personal. Elevul major sau părinții/reprezentantul legal ai elevului minor controlează caracterul public sau confidențial al informațiilor cuprinse în portofoliu.

3.

Portofoliul personal educațional este elementul central al evaluării învățării și permite monitorizarea evoluției elevului prin înregistrarea în cuprinsul acestuia:

a) a evaluării profilului elevului prin observarea dezvoltării acestuia pe baza unui profil de dezvoltare specific vârstei;

b) a progresului școlar, urmărit prin forme de evaluare continuă care monitorizează atingerea obiectivelor învățării;

c) a evaluărilor profilului preșcolarului/elevului, realizate diferențiat, în funcție de nivelul de învățământ.

4.

Portofoliul educațional va sta la baza planurilor de învățare individualizate la nivelul fiecărui elev.

5.

Portofoliul personal educațional se utilizează începând cu grupa mijlocie din grădiniță şi este obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar cu un rol esențial în orientarea școlară.

6.

La finalizarea clasei a VIII-a, consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte. Recomandarea este emisă în baza unei evaluări specifice, care se comunică elevului și părinților/reprezentantului legal. La elaborarea recomandării sunt consultate și cadrele didactice de la clasă. Recomandarea are un caracter orientativ în stabilirea celor mai potrivite opțiuni pentru profilul fiecărui elev și se include în portofoliul personal educațional.

7.

După finalizarea învățământului obligatoriu, portofoliul educațional va fi menținut activ și poate fi completat cu rezultate ale activităților de învățare pe tot parcursul vieții.

8.

Portofoliul educațional va reprezenta un instument util și în procedura de evaluare a cadrelor didactice. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor/reprezentantului legal şi sunt trecute în portofoliul personal educaţional al elevului, fiind un criteriu important în evaluarea activității profesionale a cadrului didactic.

9.

Portofoliul personal educațional este obligatoriu, începând cu generația de preșcolari care încep grupa mare, clasa pregătitoare și clasa I în anul școlar 2023 – 2024.

10.

Portofoliul educațional va avea un rol esențial în reglarea curriculumului prin faptul ca acesta conține evaluările de profil ale elevilor, acest aspect generând o adaptare continuă a școlii la nevoile elevului.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -