Norma didactică în anul școlar 2020-2021. Citește precizările MEC

Trebuie citite

Norma didactică în anul școlar 2020-2021

Documentul de mai jos reglementează norma didactică pentru personalul didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021.

Precizări privind stabilirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare în anul școlar 2020-2021
 1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/29.01.2020 privind structura anului școlar 2020-2021, norma didactică de predare pentru anul școlar 2020-2021 se calculează pentru numărul de săptămâni ale anului școlar, respectiv 34 de săptămâni.
 2. Pentru învățământul profesional și liceal-filiera tehnologică, numărul de săptămâni de cursuri este stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 3125/29.01.2020 privind structura anului școlar 2020-2021, iar măsurile de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal-filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2020-2021 sunt aprobate prin Ordinul MEN nr. 3207/2019. Pentru învățământul postliceal, învățământul special liceal, filiera tehnologică și stagiile de pregătire practică, numărul de săptămâni de cursuri este stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului MEN nr. 3207/2019. Pentru învățământul special profesional se respectă durata cursurilor stabilită prin planurile cadru de învățământ în vigoare.
 3. În funcție de calificarea profesională și de nivelul de calificare, precum și de modul de organizare a activității școlare a unității de învățământ (elaborarea schemei orare, parteneriatul cu operatorul economic), structura săptămânilor de curs poate fi diferita și cuprinde prin alternanță:
 • Săptămâni simple, fără pregătire practică;
 • Săptămâni mixte care conțin pregătire teoretică și pregătire practică;
 • Săptămâni cu pregătire practică comasată/stagii de pregătire practică.
 1. Pentru anul școlar 2020-2021, indiferent de numărul de săptămâni prevazute în planurile cadru și în planurile de învățământ și de structura săptămânilor de curs, calculul normei didactice de predare anuale pentru cadrele didactice se face astfel:
 • pentru profesori:

34 săptămâni x 18 ore/săptămână;

 • pentru maiștri instructori/profesori de instruire practică:

34 săptămâni x 24 ore/săptămână.

 1. Norma didactica de predare anuala pentru cadrele didactice din invatamantul special se stabileste astfel:
 • pentru profesori la predare:

34 săptămâni X 16 ore/săptămână;

 • pentru profesori-educatori și profesori pentru instruire practică:

34 săptămâni x 20 ore/săptămână.

 1. Încadrarea cu norma didactică de predare întreaga (completă) a cadrelor didactice se face astfel încât numărul de ore realizat anual să fie egal cu cel precizat la punctele 4 și 5.
 2. Personalul didactic de predare din invatamantul secundar si tertiar nonuniversitar, din invatamantul special si personalul de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si gradul didactic I a caror solicitare de reducere a normei didactice de predare a fost aprobata de catre consiliile de administratie, vor fi incadrati prin reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal, fara diminuarea salariului.
 3. In conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 3125/29.01.2020 cu privire la structura anului scolar 2020-2021, cursurile pentru elevii din clasele a VIll-a se incheie la data de 11 iunie 2021.
 4. Cadrele didactice care vor avea in incadrare clasa a VIII-a vor planifica activitatea astfel incat sa se realizeze parcurgerea integrala a programelor scolare.
 5. In baza prevederilor art. 262 alin (1) lit. a) din Legea Educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14 – 18 iunie 2021, conducerile unitatilor de invatamant vor atribui cadrelor didactice care predau la clasa a VIll-a sarcini de lucru specifice sfarsitului de an scolar, pregatirii evaluarii nationale pentru absolventii claselor a VIII-a, precum si admiterii in clasa a IX-a.
 6. In conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 3125/29.01.2020 cu privire la structura anului scolar 2020-2021, cursurile claselor a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa din invatamantul liceal se incheie in data de 4 iunie 2021.
 7. Cadrele didactice din unitatile de invatamant liceal vor planifica activitatea claselor a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa astfel incat sa se realizeze parcurgerea integrala a programelor scolare.
 8. Cadrele didactice din unitatile de invatamant liceal, filiera tehnologica, care vor avea in incadrare clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa vor planifica activitatea astfel incat sa se realizeze parcurgerea integrala a programelor scolare, respectand prevederile Ordinului MEN nr. 3207/22.02.2019 privind masuri de aplicare si corelare a planurilor de invatamant pentru invatamantul profesional, liceal-filiera tehnologica si postliceal cu structura anului scolar 2019-2020.
 9. In baza prevederilor art. 262 alin (1) lit. a) din Legea Educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 7 – 18 iunie 2021, conducerile unitatilor de invatamant liceal vor atribui cadrelor didactice care predau la clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa sarcini de lucru specifice sfarsitului de an scolar, pregatirii examenului de bacalaureat, precum si admiterii in clasa a IX-a.

Sursa: aici

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -