Legea 38/2019 aduce noi modificări LEN. Citește, te privește!

Date:

Legea 38/2019

Legea 38/2019, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 53 din 21 Ianuarie 2019. Ne îndoim de modul în care vor putea fi aplicate unele articole.

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. — Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală. Pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, în vederea integrării acestora în învăţământul cu frecvenţă, se vor achiziţiona elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfăşura într-o sală de clasă situată la parterul unităţii.”

La articolul 65, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii elaborează o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie până la data de 31 decembrie 2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învăţământ începând cu anul şcolar 2020—2021.”

La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 82. — (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.”

La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

(12) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Acestea sunt revendicările grevei de avertisment de astăzi, 19 ianuarie, 2022

Miercuri, 19 ianuarie 2022 Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de...

Marius Nistor, mesaj de ultim moment pentru profesorii greviști

Bună dimineața! Astăzi este o zi importantă pentru noi....

Participi la greva de miercuri? Cunoști aceste prevederi legale?

rcuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat din sistemul de învățământ, și nu numai, se vor afla în grevă de avertisment pentru două ore

Miercuri, 19 ianuarie 2022, cadrele didactice vor înceta lucrul în întreaga țară. Va fi grevă

Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor înceta lucrul.
273 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap