Atenție la norma didactică și la programul de lucru al cadrelor didactice

Trebuie citite

În spațiul public au fost vehiculate mai multe informații referitoare la norma didactică și programul de lucru al cadrelor didactice. Pentru a clarifica această problemă, vă invităm să citiți cu mare băgare de seamă prevederile ordonanței 103 din 1998.

Opinia ministrului

Opinia Ministrului Educației referitoare la norma didactică poate fi consultată aici.

Ce cuprinde

ART. 1
Norma didactica a personalului de predare din invatamantul preuniversitar cuprinde:
a) activitati didactice de predare-invatare, de educatie, de instruire practica si de evaluare, conform planurilor-cadru de invatamant;
b ) activitati de pregatire metodico-stiintifica si activitati de educatie, complementare procesului de invatamant (saptamanal, 9 ore de pregatire si 3-4 ore de activitati stiintifico-metodice, 2 ore de comunicare cu familiile elevilor, 4-5 ore de evaluare a elevilor, inclusiv prin participarea la consiliile profesorale ale scolii si ale claselor, 1 ora de dirigentie, 1-2 ore de serviciu pe scoala).

18 ore

Art. 2. – Norma didactica de predare-invatare, de educatie, de instruire practica si de evaluare curenta a elevilor in clasa reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 1 lit. a) si se stabileste pentru profesorii din invatamantul preuniversitar secundar la 18 ore pe saptamana, cu exceptia situatiilor prevazute in Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, in care pot fi cuprinse:
a) activitatile de predare-invatare pe clase sau/si pe grupe de 10-15 elevi;
b ) activitatile de predare-invatare realizate in echipe constituite din cate doua cadre didactice: 1-2 ore pe saptamana. In acest caz, normarea se face integral pentru fiecare cadru didactic din echipa. Activitatile desfasurate in echipe de cadre didactice pot fi organizate tinandu-se seama de conditiile concrete ale unitatii de invatamant si de optiunile cadrelor didactice, cu aprobarea consiliului profesoral;
c) orele de consiliere si de orientare: 1-2 ore pe saptamana;
d) activitati complementare de stimulare si sprijinire a performantelor scolare deosebite: 1-3 ore pe saptamana.

Art. 3. – Norma didactica de predare-invatare, de educatie, de instruire practica si de evaluare curenta a elevilor in clasa reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 1 lit. a) si se stabileste pentru maistri-instructori din invatamantul preuniversitar la 24 de ore pe saptamana, cu exceptia situatiilor prevazute in Legea nr. 128/1997, in care pot fi cuprinse:
a) activitati de predare-invatare si de instruire practica, pe clase si pe grupe de 10-15 elevi;
b ) activitati de predare-invatare realizate de catre echipe de cadre didactice, conform art. 2 lit. b );
c) orele de consiliere si de orientare: 1-2 ore pe saptamana.

Centrele de plasament

Art. 3^1 . – Norma didactica de invatare, de educatie si de evaluare curenta a copiilor cuprinsi in grupele din centrele de plasament reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 1 lit. a) si se stabileste pentru educatoare-educator, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator si pedagog social la 25 de ore pe saptamana, in care pot fi incluse:
a) activitati de invatare, de educatie si de evaluare curenta, cu o grupa de 10-15 copii;
b ) activitati de instruire practica, testari sociometrice, realizate de catre doua cadre didactice, cu o grupa de 10-15 copii: 2-3 ore pe saptamana;
c) ore de consiliere si de orientare: 1-2 ore pe saptamana.
Art. 3^2 . – Norma didactica pentru educatoare-educator, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor si pedagog social din invatamantul special este de 20 de ore pe saptamana. Structura acesteia cuprinde activitatile prevazute la art. 2 lit. a)-c) sau, dupa caz, la art. 3 sau 3^1 .

Art. 4. – (1) Aplicarea noii structuri a normei didactice prevazute in prezenta ordonanta se realizeaza de catre unitatile de invatamant preuniversitar, incepand cu anul scolar 1998/1999.
(2) Aplicarea prezentei ordonante nu poate conduce la modificarea cuantumului de ore din care se constituie norma didactica, inclusiv exceptiile, in conformitate cu Legea nr. 128/1997.

Programul de lucru

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -