Profesorii sunt obligați să justifice cele 8 ore de program zilnic. Avem și primele abuzuri

Trebuie citite

(re)Birocratizare

Nu de mult, fostul Ministru al Educației declara că ne aflăm pe drumul spre debirocratizare. Ca de obicei, în realitate, se întâmplă pe dos. Începând cu acest an școlar, cadrele didactice vor trebui să mai completeze câteva rânduri de hârtii. Cei care beneficiază de ore suplimentare, adică se încadrează în categoria “la plata cu ora” vor trebui să completeze lună de lună un frumos raport justificativ. De asemenea, cei care au ținut orele colegilor aflați în concediu, sunt nevoiți să completeze un alt raport în care să detalieze activitatea de la clasă. Și asta nu este tot. În privința concediului medical, ei bine, au apărut restricții la plata celor care suplinesc orele, delalii aici.

Justificări (i)legale?

În numeroase școli, directorii instituțiilor solicită cadrelor didactice să își justifice sub semnătură activitatea desfășurată pe parcursul celor 8 ore de program. În acest sens, profesorii au completat fel și fel de fișe justificative din care să reiasă activitățile pe care le realizează în unitate, asta în afară de orele propriuzise de predare.

Primele abuzuri

Deoarece fiecare interpretează legea după cum consideră și în lipsa unui mod de acțiune unitar la nivelul întregului sistem de învățământ, unii directori au trecut deja la abuzuri. Este destul de greu de apreciat care este baza legală pe care conducătorii acestor instituții o au atunci când cer colegilor activități justificative pentru „umplerea” celor 8 ore de program. Nu uitați, nu discutăm de norma de predare. În plus, multor profesori li se sugerează că nu vor fi plătiți dacă nu completează noul set de tabele.

Ne întrebăm ce utilitate mai are condica școlară?

De la caz la caz

În alte unități de învățământ li se solicită profesorilor să își petreacă 8 ore pe zi în unitate. Bineînțeles, se ignoră total faptul că respectivele unități nu pun la dispoziție cadrului didactic infrastructura necesară realizării documentației și materialelor necesare pregătirii orelor. Așa se face că, după 8 ore de păzit școla, aceștia sunt nevoiți ca tot ce înseamnă pregărirea orelor de a doua zi ori a documentelor aferente să fie realizate în timpul liber.

Sindicate

Poziția sindicatelor este clară. Avem de-a face cu un exces de zel din partea directorilor. Constantin Lungulescu, președintele Sindicatului Învățământului „Spiru Haret” Dolj, precizează că articolul 262 din LEN clarifică întreaga situație. Respectivul articol arată ceea ce cadrul didactic poate face în unitatea de învățământ, fără a i se impune acestuia prezența fizică timp de 8 ore în școală.

Art. 262. — (1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:
a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de
instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ;
b) activități de pregătire metodico-științifică;
c) activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții.

De unde confuzia?

Și o confuzie poate sta la baza deciziilor unor directori. Astfel, articolul de mai jos, destul de clar, a fost interpretat după bunul plac.

Articolul 4
(1) Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, educatoarele/institutorii/ profesorii pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorii/institutorii/ profesorii pentru învăţământul primar se pot încadra în regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de muncă separat de cel aferent funcţiei de bază, precizându-se numărul total de ore pe săptămână efectiv desfăşurate cu clasa/grupa de elevi/preşcolari.
(2) Personalul didactic de predare pensionat şi personalul angajat în alte domenii de activitate pot desfăşura activităţi didactice salarizate în regim de plata cu ora.
Articolul 10
Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar angajat cu contract individual de muncă, care desfăşoară activităţi salarizate în regim de plata cu ora, trebuie să facă dovada că programul activităţilor desfăşurate în regim de plata cu ora nu se suprapune celui corespunzător activităţilor funcţiei de bază, având în vedere că activitatea personalului didactic de predare, pentru funcţia de bază, se realizează de regulă 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
Articolul 5
Posturile didactice de predare/Catedrele vacante şi rezervate se ocupă în regim de plata cu ora, cu: personal didactic de predare titular, personal didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personal didactic de predare pensionat, personal angajat în alte domenii de activitate
Articolul 6
(1) Încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre vacante, în regim de plata cu ora se realizează cel mult pe durata desfăşurării cursurilor cu elevii/preşcolarii sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar.
(2) Cadrele didactice de predare angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pot fi încadrate, de regulă, pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata cu ora, până la o normă didactică de predare-învăţare-evaluare, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Improvizații

Acest gen de documente care solicită justificarea celor 8 ore pe zi nu sunt altceva decât improvizații realizate de directorii de școli. Aceștia nu urmăresc decât să aibă acoperire la nivel de hârtii pentru eventualele vizite ale autorităților financiare. Sindicatele recomandă cadrelor didactice să nu semneze aceste tabele justificate deoarece acestea sunt ilegale și nu se regăsec în legislație ori în cerințele ITM.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -